Música

Todos os concertos

La Isla del Tesoro Dj

00:30 h

De balde

La Isla del Tesoro Dj

Natural de Trubia (Oviedo) e fincado en Santiago de Compostela, La Isla del Tesoro é  arquicoñecido na cidade polo eclecticismo que caracteriza as súas sesións, tanto na variedade de estilos musicais como no medios que emprega para realizalas. Nelas non se centra exclusivamente na parte máis bailable da noite, senón que tenta tamén que o público aprecie só o escoitar a música, as diferentes capas de son ou simplemente unha fermosa melodía.